september 12, 2010

Feministiskt initiativ får min röst i valet 2010

Det är inte vanligt att jag uttalar mig politiskt längre. Jag slutade egentligen med det efter att jag kom tillbaka till Stockholm 2006. Det var för mycket som stod på spel helt enkelt och jag ville inte stöta mig med någon potentiell kund eller någon kollega. Jag höll mina politiska sympatier för mig själv.

Egentligen har ingenting förändrats. Jag riskerar fortfarande att stöta mig med människor som inte har samma politiska åskådning som jag, men i det här valet känner jag att det är viktigare än någonsin att ta ställning. Det är vår rättighet, liksom vår skyldighet att bry oss om i vilken riktning politikerna tar Sverige. Jag tänker göra mitt för att påverka, trots att jag i vardagen inte alls är särskilt politisk längre.

Jag har bestämt mig för att rösta på Feministiskt Initiativ. Av någon anledning känner jag att jag behöver försvara det ställningstagandet. Som man med liberala värderingar kanske inte det förefaller helt naturligt att lägga rösten på ett parti med en gammal ex-kommunist, ex-alkis som partiledare. För mig är dock Gudrun Schyman en väldigt liten del av vad F! står för och jag tänkte här lista mina främsta skäl till varför jag röstar på F!.

  1. Män ges idag inte samma rätt att komma nära sina barn som kvinnor. Som man blir du hyllad om du är hemma med dina barn, men om skilsmässan står för dörren så är det kvinnan som får ungarna. Detta beror inte på att män är sämre än kvinnor att ta hand om sina barn utan snarare på att domstolen tror att de är det. Vi har skapat ett samhälle där män och kvinnor anses ha olika färdigheter baserat på vilket kön de har. Det tycker jag är fel och jag tror att F! är det enda parti som tar frågan på allvar. Rätten till våra barn borde vara den viktigaste frågan av alla. Tycker inte du det?
  2. I ett samhälle där våra individuella friheter sätts på prov genom lagstiftning, övervakning och inflytande som står utanför våra demokratiska möjligheter att påverka, behövs det ett parti som lyfter de sociala fri och rättigheterna till ytan. Jag är trött på kommunister som hela tiden pratar om förstatligande av företagen. Jag är lika trött på konservativa smygbrunskjortor som pratar om hårdare tag i skolorna och i domstolarna. F! står för allas rätt att välja sina egna liv. Folk fokuserar på kvotering, men jag tar mycket hellre kvoterade arbetsplatser än förbud mot vilken hund jag äger, avlyssnade telefonlinjer och återinförandet av aga i skolorna. F! är det enda partiet som kraftigt vågar ställa sig för att vi ska få välja våra egna liv. Oavsett om vi är moderater, transexuella, bibliotekarier eller förskoleelever.
  3. Miljöpartiet är det enda parti förutom F! som bryr sig om papperslösa invandrare. F! är det enda partiet som tagit debatten med SD om annat än invandrarpolitiken. För ett mångkulturellt, mångfacetterat Sverige väljer jag F!.
  4. Kvinnor och män tjänar idag inte lika för lika arbete. Jag förstår varför. Samtidigt så ogillar jag det system som vi alla ställer upp på. Ett system där män och kvinnor systematiskt värderas olika. Vi är mycket mer kritiska mot kvinnor. I synnerhet kring valtider. Om Mona varit man hade hon framstått som trovärdig och lugn. Som kvinna gör hon sig mest tråkig. Vad beror det på? Maud är en annan person som vi älskar att hata. En man med samma profil hade troligtvis lyfts fram som passionerad visionär. Med Maud kan det handla om dialekten också… men vafan… det är ju såhär så fort en kvinna är på väg att få inta en maktställning. Hon ifrågasätts från alla håll och kanter. Hon måste vara som en könlös Marianne Nievert för att inte totalsågas av både media och ”experter”. Som män behöver vi vara på ett visst sätt vi också. Bryter vi mot det mönstret anses vi inte trovärdiga. Jag vill själv välja hur jag ska vara. Därför röstar jag på F!. För jämställda löner och möjligheten att gå i mjukisar till jobbet.
  5. Blockpolitiken. Jag vill lika lite ha Lars Ohly som socialminister som jag vill ha Göran Hägglund i den rollen. Kommunism och kyrkan hoppas jag att vi för alltid kan få bort från statsmakten.

Och en rad andra skäl. Diskutera gärna med mig. Det är fortfarande en hel del dagar kvar till valdagen och du kanske kan få mig att ändra uppfattning. Eller så får jag dig att ändra uppfattning. En röst på F! är en röst på en bättre framtid. Som man och liberal finns det inget annat parti att rösta på.