Canonical meta eller inte canonical meta – ett annat exempel där det behövs

Det finns vissa torra SEO-arbetare som säger att du inte bör använda Canonical tag. De säger att sidor ändå blir indexerade av Google. Trots att man sagt att de är samma som en annan sida. Det kan förvisso förhålla sig på det sättet, men canonical är egentligen inte till för sidor du har, utan för sidor du inte har, som ändå får länkar.

Vad är Canonical meta?

Well. Canonical är en tagg du använder i din HTML-kod. En tagg skrivs mellan två klamrar <tagg> och är detsamma som ett ställningstagande. All HTML-kod skrivs med hjälp av taggar för att på så sätt dela upp koden i bitar som webbläsaren, servern och användaren kan förstå.

I HTML har du två huvuddelar i ett dokument. Du har något som heter HEAD och något som heter BODY. De är själva taggar som omsluter andra taggar. (suck) Alla taggar som står mellan HEAD-taggarna (huvudet) säger åt resten av dokumentet hur det ska agera. Allt som står mellan BODY-taggarna är sådant som säger hur dokumentet ska se ut för användaren. Typ som vår hjärna interagerar med vår kropp. Hjärnan tänker, kroppen agerar.

En av de taggarna som säger hur vi ska tänka, och som ligger mellan HEAD-taggarna, kallas för Canonical. Den skrivs ut på det här sättet.

<link rel=”canonical” href=”http://dinwebbplats.se” />

En Canonical säger åt en användare, robot, server, webbläsare att den här sidan har en specifik url, OM någon annan url har tagit dig till den här platsen, är det den här URL:en som gäller i alla fall.

Varför är detta viktigt för SEO?

Well. I huvudsak är detta viktigt för inkommande länkar till din sida, som är en viktig del i all SEO. Jag tänkte illustrera detta med ett exempel.

Men först tänkte jag låta er luta er tillbaka i 20 minuter och lyssna till Matt Cutts ett tag.

Låt säga att du har url:en – ”http://www.jagharenurl.se”

Låt säga att två personer länkar till din sida. Den ena personen lägger in länken som den är. Den andra lägger upp den som en länk med campanjtracking på.

Första länken: http://www.jagharenurl.se

Andra länken: http://www.jagharenurl.se?utm_source=bananas&utm_medium=cookies&utm_campaign=minförstakamapnj

Båda leder till samma plats, för din server fattar att det är samma sida. Däremot är det två helt olika URL:er som leder till exakt samma plats. För en dum bot räknas detta som dubbelt innehåll. Dvs. samma innehåll på två sidor. Google kan indexera endera av dessa.

Exempel där google har indexerat URL med utm_source:

Screen shot 2013-07-31 at 3.07.42 PM

Här är ett annat sätt som du kan se att detta händer i din Google Analytics installation. Som ni ser nedan är det flera URL:er som leder till en och samma sida. Dvs. 1, 2, 5, 6.

Screen shot 2013-07-31 at 3.18.05 PM

Detta är viktigt för en SEO då all länkjuice som skickas på dessa två olika länkar sprids på två olika sidor. Om du vill att en viss sida ska ranka i konkurrens med andra sidor är det då viktigt att du ger Google och andra sökmotorer all hjälp de behöver för att kunna förstå att alla URL:er som leder till en och samma sida OCH den PR de bär upp, ska läggas ihop till den sida det egentligen är handlar om. Dvs. samla allt värde till EN sida istället för 3-5 kopior av samma sida.

Så. Om jag inte hade kört Canonical tag på de sidorna, skulle jag ha landat i en situation där jag hade fyra olika URLs som ledde till exakt samma sida. Så är det också i den här bloggen då jag inte gjort något åt detta ännu. Men jag ska inte vara skomakarens egna barn så lång tid till. Tänkte göra bloggen till ett exempel där jag gör allt jag behöver göra, som jag vill att företag ska göra, så ni kan följa med på resan från en vanligt wordpress-installation till en väloptimerad maskin.

Det vanliga caset med canonical då?

Det är också viktigt. Men det är inte lika viktigt, då det inte bevisligen funkar ännu. Alltså det Matt Cutts pratar om i videon ovan. Men. Ju fler parametrar vi lägger in i våra URL:er desto viktigare. Jag kommer skriva om detta i en egen artikel för E-handelswebbplatser som tar bort sidor ofta och som har flera produkter som är snarlika.

Men mycket viktigt. Detta är jag som tycker. Det finns de som tycker annorlunda. Men de kommer nog göra sig tillkänna i kommentarerna 😉