Digital Transformation på Taktiska

Höll en dragning på MEG16 (marknadsdagarna i Göteborg) om hur jag ser på den digitala transformationen. Mitt perspektiv är ju taktiskt och därför fokuserar jag gärna på situaitoner, problem och saker som behöver lösas NU för att företaget ska kunna vara med i transformationen och inte blir bortknuffat… eller… disruptat, som det så fint heter.

Som drivkraft har jag alltid haft min irritation. Irritationen när något inte funkar som det ska. Därför blev det fullt naturligt att också prata om transformationen utifrån irritation jag får när jag försöker lösa taktiska problem.

Sveriges Kommunikatörer hade lånat mig scenen. Ett stort förtroende med tanke på att i princip vad som helst kan trilla ur munnen på mig. Jag streamade live på Periscope och den filmen sparade jag. Längst ned på sidan hittar du mina slajds. (filmen blev dessvärre mest skrev, men men… du får skita i å titta å kolla slajdsen istället)