Fakta om Facebook 2014

Satt och kollade på efterfrågan i sökmotorn härom dagen och insåg att efterfrågan på Facebook har avtagit både i Sverige och i övriga världen. Den kurva som tidigare pekade uppåt, pekar nu nedåt. Är det möjligtvis en indikator på att Facebook börjar nå sitt max, eller är det möjligtvis så att vi skönjer ett nytt beteende hos användarna.

Det senare tänker jag inte besvara nu, men jag tänkte lyfta upp lite fakta om Facebook och vad som händer på plattformen enligt deras senaste årsredovisning.

Fast i annonser

Facebook verkar inte ha någon annan nämnvärd intäktskälla än annonsering. Omsättningen steg från 5,1 miljarder dollar (2012) till 7,8 miljarder dollar (2013). Av de pengarna kommer i princip allt från annonsering. Tittar en bara på fjärde kvartalet kan man se att de har ökat sina annonsintäkter med 63%. Jag funderar dock på när de tänker utveckla sin affärsmodell. När kommer de införa engagemangsbaserade premiummodeller och när kommer de att börja jobba med lanseringspaket inbyggda i plattformen. Med andra ord, när kommer de börja kapitalisera på sin data?

Vem vet.

Lönsamheten och användandet stiger

Rörelsemarginalen hos Facebook låg 2012 på 11% och ligger idag på nära 36%. Det är ju en positiv utveckling för den som stoppat in pengar i bolaget, men man ska nog titta på just de siffrorna med viss tillförsikt. Skälet till det är att Facebook inte kommer ha samma tillväxt framgent då de börjar närma sig sitt max för hur många som vill vara sammankopplade genom plattformen.

Kurvan nedan visar efterfrågan på Facebook i Google. Dvs. hur stor volym – jämförelsevis – år till år, som söker efter ord som innehåller Facebook. För produkter och varumärken är det en bra indikator för tillväxt och marknadsandel.

Visserligen kan nog en del av nedåtlutningen förklaras av att väldigt många endast använder Facebook i mobilen, men trendbrottet är ändå så pass starkt att den som stoppar in pengar i maskinen Facebook bör dra åt sig öronen lite, och kanske inte förvänta sig samma utveckling som tidigare.

Användarantalet och användandet har dock ökat över världen, även om jag inte brutit ned det på Sverige som i grafen ovan.

  • Ca 757 miljoner personer använder Facebook dagligen (22% ökning från året innan)
  • Ca 556 miljoner personer använder Facebook dagligen från mobilen (49% ökning från året innan)
  • Ca 1,23 miljarder personer använder Facebook någon gång i månaden (16% ökning från året innan)
  • Ca 945 miljoner personer använder Facebook åtminstone en gång i månaden från mobilen (39% ökning från året innan)

Trenden är ganska tydlig att fler och fler använder Facebook från mobilen vilket gör att annonseringen i det formatet kommer att bli en allt mer viktig intäktskälla för Facebook framgent. Detta syns inte minst i att den mobila annonseringens andel av Facebooks totala intäkter ökade mer än 100% på årsbasis.

Köpet av Whatsapp

En intressant notis att lägga till är en länk till Facebooks egna presentation till investerarna för köpet av Whatsapp. Kanske är det så att Facebook själva känner av den sviktande efterfrågan och därför hoppar på det nya tåget. Längst bak i presentationen finns en utmärkt kurva som beskriver utvecklingen av Whatsapp. En intressant notis i sammanhanget är att vare sig Whatsapp, snapchat eller KIK har någon som helst efterfrågan i Google. Visst, man kan se en viss ökning om man tittar på dem separat, men det är tydligt att användarbeteendet har skiftat och att efterfrågan måste göra sig hörd någon annanstans.

Jag ska fortsätta följa den spaningen och leta upp fler källor för att kunna bedöma trender i efterfrågan baserat på hur vi letar efter det nya på Internet.