Föreläser på Berghs idag – Ämne Trafik

I nästa vecka kommer Björn Alberts hit och föreläser här på Berghs om relevant trafik. Jag tar tillfället i akt och genomför ett litet experiment samtidigt som jag visar på vikten av länkar, innehåll och hur man faktiskt arbetar med SEO i kombination med Sociala medier för att uppnå någon slags google ranking.

Som vanligt har jag min utgångspunkt ur en gammal beprövad taktik om inlänkning från olika källor. Man skulle kunna kalla metoden för spam (posten jag länkar till har fått en kommentar och vi länkbetar nu genom att kalla honom för douchebag) då den sker i en sån här organiserad form, men den är egentligen en upp-speedad version av hur man bör jobba med innehåll på webben idag.

  1. Hitta ett nyckelord du vill ranka för
  2. Skapa innehåll, gärna flertalet olika typer av innehåll
  3. Publicera det där användarna finns

Deltagarna som går på den här skolan har bloggar har bloggat, alla har sig ett Pusha-konto, vi har jobbat genom Sumbleupon och efter pausen ska vi titta på lite hur man använder Twitter i syfte att få sitt innehåll att ranka.

Självklart förklarar jag nackdelarna med det här beteendet…. Det viktigaste idag är att visa på att det är möjligt att jobba med sitt innehåll på ett riktat sätt för att få det att ranka.

//Jesper