Utbildningar i Digital Taktik

Kurs i Google Analytics på Svenska

Funderar du på hur du kan arbeta mer datadrivet? Google Analytics är ett av de första verktygen man ska börja använda för att förstå sina besökare bättre. Kursen fokuserar på analysbiten och mycket mindre på teknisk implementering.

Målgrupp är marknadschefer, e-handlare och andra som vill ha bättre förståelse för hur man kan använda data i Google Analytics för att skapa tillväxt.

Till Kursens Sida

Kurs i Google Analytics på Svenska

54 videos om taktisk viral marknadsföring

Lär dig hur du gör innehåll viralt. I kursen går vi igenom de byggstenar och den teori du behöver förstå för att göra innehåll viralt – dvs. saker som gör att användare vill dela ditt innehåll baserat på hur det är utformat, snarare än uteslutande vad det innehåller.

Det ger dig chansen att i varje stund ha en större möjlighet att få maximal spridning på det innehållet du vill dela med dig av.

Gå till utbildningen

Hur gör jag analyserar jag datan i Google Analytics? (Excel-mall)

Jag har tagit fram en mall på engelska kring frågor du bör ställa till varje tab i Google Analytics. Mallen går även igenom en checklista för hur du sätter upp och kontrollerar fel i Google Analytics.

Den går även igenom Attibution i Google Analytics samt kommer löpande lägga till olika typer av checklistor som rör digital marknadsföring och taktik.

Gå till utbildningen